array(62) { [1675210952]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.7cb47c230ef20f5e9fdee367bd9944d6.php" [1675207589]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.915e9a548561e82daaf368804089606d.php" [1675163071]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9.311395b5641551adf40ae934bc54d3a1.php" [1675158581]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/02807261891ef7a163a19b9cbc3fea89.e3670f4fb3f20bbe52b80205da212cd9.php" [1674843887]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.87fb02187bc50fb3d4aff9d5191b6d10.php" [1674771667]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/f0d483ec3038194a6e7fb862d9c1f281.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1674771666]=> string(106) "/var/www/html/cache/front/prod/page/2ac41b73d2784dd018ee5d90a4b028c0.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.html" [1674771610]=> string(106) "/var/www/html/cache/front/prod/page/599b2f53465c32d6c1eb5cb4a085e966.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.html" [1674771609]=> string(106) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fb6315cecc57f84b30b69055fe56c000.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.html" [1674771542]=> string(106) "/var/www/html/cache/front/prod/page/7b199ed1e518054e298bf9741a43eaf2.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.html" [1674684596]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/4146ec82a0f0a638db9293a0c2039e6b.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1674461784]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.d3c6ec054db9eb3f4cf55229888c3589.php" [1674376559]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.b9369fbe9c0fada49b15390d27c4ce19.php" [1674292178]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/66341f6978b61b9c4f7995e4832693c2.79b0c03ca1827ce45d4a12e0f8e306d2.php" [1674286532]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/86f6ffeaba152b877f474572a26d7d67.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1674286524]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/91a2007ba214289d0e830152f05b9359.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1674214036]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.14d87110e6987c7a0d94034b701225a9.php" [1674014680]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.565d0e1c832a38de65af15fc3c6e0b8c.php" [1674002076]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/02807261891ef7a163a19b9cbc3fea89.780f3a1587c6dc779f0fa05a0a8dfdd4.php" [1673887753]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.b2f070342ca1d7e58317cce13bb6f2c7.php" [1673736499]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.b3f340acbb9a4f251b31a538549717fa.php" [1673578966]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.aea66beae691034740322f2f6135d166.php" [1673470758]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/cb550966e0fcd7cba12f6b14839a317a.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1673336337]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fc932389f29484cbf21cb5091e25f900.529db1f94ce49c108e03ac4279319341.php" [1673250979]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.60cee926ed70bfdfba630bb0e0cd18e2.php" [1673215950]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.93fd016f77335968e323a46213c574df.php" [1673202356]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.c7ac31b5d736cea5e43fb3945910695e.php" [1673168386]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.1dbe3308d5071df1b3fa3e8578b18a47.php" [1673166404]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/f5f68d4c24db869ba133f1a58d9f5a50.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1673139083]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.8ece7e062d068568cdae550c76804970.php" [1673138118]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.f46c30f6a9c55a84d441f964e5ff28e5.php" [1673115564]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.aa5431066047459a3802c2a3d660fac9.php" [1673108335]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/66341f6978b61b9c4f7995e4832693c2.9ccb607d1805a2c0bf73cde14135aef0.php" [1673101161]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.1bf88b68db791aef696295b15b669db1.php" [1673057012]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.5ef1db90cc7e5e447f617731a7c86c7a.php" [1673042022]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/b0efa98fca55ecfeac6e4aed35da9253.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1673042002]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/02a8c61f38afd2f6da30ba616ddd6eaa.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1672991472]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.22bbbf699fd24992c25913d7e216392c.php" [1672967858]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.c2908fbb89073a2e8c7293736378aa67.php" [1672897884]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.1f405caa97ff8172109322055229f856.php" [1672839467]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.8b8faeed4df0ab79ed0a7efe1022e6b6.php" [1672810229]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.fcda8ab3bc5167e3c91f63f5c4dd9f5f.php" [1672766806]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.7b7865dfd72f1019a9b22e8c769a986d.php" [1672761238]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/66341f6978b61b9c4f7995e4832693c2.d00d84db709811abf83e0e2a717fcd97.php" [1672714104]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.a602b3cde98fc2899759ada583dfa2a8.php" [1672688461]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/1c47fa49438c6cff632659063665f5f7.533dbd7fe623644e4bddafa201a45a69.php" [1672688432]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/1c47fa49438c6cff632659063665f5f7.2fa7c8ad1bc88b5a5254ef6988b43360.php" [1672684568]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/fdebb8ad14c89438326c412cd0df4048.5b233930ac4a2fa3a821f44ae98ba1a5.php" [1672684567]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.047358a6b8e443f7f3705068852e72fe.php" [1672684566]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.2efe03edd0840c7a779bbd8190650039.php" [1672684565]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/d70fc3f0f628cedacb6f79f071938d70.c9963dbc72f011ed4fc1fb82f69f42e5.php" [1672684564]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.f414c0e4cfef4b729307d72a95079352.php" [1672684563]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/6666cd76f96956469e7be39d750cc7d9.40cd750bba9870f18aada2478b24840a.php" [1672684562]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/bd59a55f2eb3101e2538f1943c88b0b1.61a51c6c7dc2e288ad627ad31a75efcf.php" [1672684561]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.e3589cd061b85b21ad3064614edce698.php" [1672684560]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.bf342a4e0e8d8d334280cc3e8cbc9536.php" [1672684559]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.4b2292ad0d6ba7e8f34433a65697291a.php" [1672684558]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.c95a91a0cb165de853ee3181cb9b63e1.php" [1672684557]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.b15847c95a60e8e46ffdef6bc558356f.php" [1672684556]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.4f3b6b3ce8787435a80367a9a49ead84.php" [1672684555]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.3098ddf17fd3618ccd7ede74a83fc02e.php" [1672684554]=> string(105) "/var/www/html/cache/front/prod/page/e77d41a8cdc023621653f983e0f716f0.aadaa30c176e2dd314609d43ea75bc20.php" } array(0) { } Rezervacije | Miross
Online booking

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Napomena: Obaveza putnika je da proveri važnost pasoša – mora da bude minimum 6 meseci od datuma izlaska iz zemlje putovanja. Takođe, obaveza putnika je da proveri da li su potrebne tranzitne ili boravišne vize za odabranu destinaciju. PDV se ne iskazuje prema članu 35. stav 7 Zakona o PDV-u.