Rezervacije | Miross
Online booking

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Beograd

Min: 24.81º
Max: 26.9º

1015 mb
h: 51%

Napomena: Obaveza putnika je da proveri važnost pasoša – mora da bude minimum 6 meseci od datuma izlaska iz zemlje putovanja. Takođe, obaveza putnika je da proveri da li su potrebne tranzitne ili boravišne vize za odabranu destinaciju. PDV se ne iskazuje prema članu 35. stav 7 Zakona o PDV-u.