Tim | Miross

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Ocenite Internet prezentaciju Miross d.o.o.
 •  
 •  
 •  
 •  

Beograd

Min: 2.96º
Max: 3.81º

1009 mb
h: 67%

Zaposleni

Kancelarija u Beogradu

 • Mirjana Šaletić (57) - Menadžer. Ima 29 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Italijanski, Engleski i Francuski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Jelena Dakić (41), ima 9 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: administracija i računovodstvo.
 • Marija Janković (28), ima 9 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: administracija i računovodstvo.
 • Ružica Šaletić Dimitrijević (59), ima 31 godinu radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Dobrila Puzić (53), ima 22 godine radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Dejan Jovanović (40), ima 16 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: logistika.
 • Sanja Ćorić (43), ima 15 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski, Ruski i Italijanski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Boris Karganović (45), ima 24 godine radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.
 • Jelena Memedović (36), ima 9 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.
 • Aleksandra Katalina Repija (50), ima 27 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.
 • Ivan Stevanovski (31), ima 10 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Kosta Radovanović (29), ima 6 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: logistika.
 • Nenad Varga (32), ima 8 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: logistika.
 • Uroš Nenadić (27), ima 5 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: logistika.
 • Ana Ivanišević (26), ima 3 godine radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Španski jezik. Poseduje Master diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Miloš Dimitrijević (29), ima 5 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski, Ruski i Italijanski jezik. Poseduje Master diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Silva Cvetković (40), ima 16 godina radnog iskustva. Govori Srpski i Engleski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.

Kancelarija u Podgorici

 • Branimir Sekulić (37) - Menadžer. Ima 15 godina radnog iskustva. Govori Srpski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: logistika.
 • Slaven Bukarica (31) - Menadžer. Ima 7 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski, Engleski i Španski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Ivan Bakić (31), ima 8 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski, Engleski i Francuski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Gordana Vukićević (29), ima 5 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Sanja Tošić (35), ima 13 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.
 • Mirko Paović (34), ima 8 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski, Engleski i Ruski jezik. Poseduje diplomu Više škole. Zaduženja: rezervacija avio karata i hotelskog smeštaja.
 • Marko Kosović (28), ima 5 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: logistika.
 • Zorica Miljanić (42), ima 19 godina radnog iskustva. Govori Crnogorski i Engleski jezik. Poseduje fakultetsku diplomu. Zaduženja: administracija i računovodstvo.