EIP 2021 | Miross
Svetski kongres i 57. Generalna Skupština Internacionalnog Novinarskog  Instituta
Forum Srbija - Evropska unija
Konferencija ministarstva unutrašnjih poslova

Angažujte nas

Poverite organizaciju Vaših događaja, seminara, konferencija i kongresa vodećoj agenciji kongresnog turizma u Srbiji.

Pošalji zahtev

Beograd

Min: 2.69º
Max: 8.16º

1029 mb
h: 82%

Kursna lista

EUR117.6739
CHF111.3387
USD105.0378

Primenjuje se od: 13/03/2020 08:00

Empirijska istraživanja u psihologiji 2021

NAPOMENE: Cena kotizacije iznosi 2000 RSD (17 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 800 RSD (7 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.

Dodatne informacije o događaju možete naći na adresi: www.empirijskaistrazivanja.org

Osnovni podaci
Molimo Vas, unesite pun naziv Vaše organizacije
Kontakt podaci
Podaci o radu
Podaci o registraciji i načinu plaćanja
Ako ste student/nezaposlen, štiklirajte ovo polje.
Ukoliko ste student/nezaposlen, molimo Vas priložite prvu stranu indeksa/potvrdu sa biroa/radnu knjižicu kao dokaz.
Podaci za fakturisanje

Molimo Vas unesite podatke za fakturisanje.

Podaci o platnoj kartici

Ukoliko ste izabrali plaćanje putem platne kartice, molimo Vas unesite podatke o Vašoj platnoj kartici.

Online sistem registracije poseduje SSL (Security Socket Layer) sertifikat, tako da možete biti sigurni da su podaci o vašoj kartici bezbedni i zaštićeni.

/